ಹಳೆ ಹುಚ್ಚು, ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

One thought on “ಹಳೆ ಹುಚ್ಚು, ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ

  1. ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದರೂ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಛಾಪು ಇದೆ.
    ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
    ನಟರಾಜರ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ “ಬ್ಯಾನರ್” ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಚಿತ್ರ ಕಂಡಕೂಡಲೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಅಂತ!

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s