ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಳೆಕವಿತೆ


ನೀರಿಲ್ಲದ ಬಾವಿ
ಯೆದುರು
ಖಾಲಿ ಕೊಡದ ನಾನು
ಎದೆ ಬಗೆದು ತೋಡಿದರೂ
ಕಣ್ಣು ಹನಿಯದು

~

ಮರಳುಗಾಡು, ಮರೀಚಿಕೆ…
ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀಷೆ.
ನೀನಿಲ್ಲದ ಬದುಕಿಗೆ
ನೀ ನೀಡದ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ಬೇರೇನೂ ಹೋಲಿಕೆ
ತೋಚುತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ.

~

ಹಾಳು ಮೌನದ ಬಯಲಲ್ಲಿ
ಒಂಟಿ ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ
ಯ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿರುವೆ
ಅದಕ್ಕೇ,
ಮಾತಿಗೆ ನೆವವಿಲ್ಲ,
ಪ್ರೀತಿಗೆ ಜನವಿಲ್ಲ!

One thought on “ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಳೆಕವಿತೆ

Add yours

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: