ಹಳೆಯದೊಂದು ಮಳೆಕವಿತೆ


ಇವತ್ತೂ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕಣೋ
ಮೋಡಗಟ್ಟಿದ ಮಬ್ಬು
ಹಾಗೇ ಇದೆ ಇನ್ನೂ
ಬಾಯಾರಿ ಬಿರಿದ ಎದೆಗೆ
ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಸುಡು ಸೂರ್ಯ

ಇಲ್ಲ,
ಬರಲಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಇವತ್ತೂ,
ಕ್ಷಿತಿಜದಂಚಲ್ಲಿ ಕಾಮನ
ಬಿಲ್ಲು ಮೂಡಿದ್ದು ಯಾಕೋ
ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ!
ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಹನಿ,
ನಿನ್ನ ನಗೆ ಬೆಳಕು-
ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾದು
ನಡೆದ
ಭೌತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕರಾಮತ್ತು
ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ

ಮಳೆ ಇವತ್ತೂ ಬರಲಿಲ್ಲವೋ…
ಅದಕೆಂದೇ ಕಾಪಿಟ್ಟ ಮಳೆ ಹಾಡು
ಉಳಿದುಹೋಗಿದೆ ಹಾಗೇ,
ಹನಿ ಹನಿಗು ನಿನ್ನ ಮುತ್ತನಿಟ್ಟು
ಹೆಣೆಯಲಿದ್ದ ಕನಸು ಕೂಡಾ

Advertisements

One thought on “ಹಳೆಯದೊಂದು ಮಳೆಕವಿತೆ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s