ಗೆಳತಿಯ ಪ್ರೇಮಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆತಂಕ


ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಲೀಸಲ್ಲ ಕಣೇ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅವಳ ಈ ಕಥೆ ಕೇಳಿದಾಗ…..

(ಈ ಕಥೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s