ಸಿಂಬಿ ಸುತ್ತಿದ ಹಾವು


ಚೆ’ಚಿತ್ರ
ಚೆ’ಚಿತ್ರ

~ * ~

ಏಳೆಚ್ಚರಗೊಳದೆ ಸಿಂಬಿ
ಸುತ್ತಿ ಮಲಗಿದ ಹಾವೆ,
ಕುಡಿತದುನ್ಮಾದವೇ
ನು ವೀರ್ಯಹನಿ ಯೋನಿ
ರಸದಾಹಾರ?

ಮಸ್ತು ಜೊಂಪರು ನಿದ್ರೆ
ಚೂರು ಕಸಿವಿಸಿಗೆ
ಎಚ್ಚರದ ಸುಳಿವು
ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಿಪ್ಪಲ್ಲು
ತುರುಕುವಂತೆ ಮತ್ತೆ
ಅಂಗ ಸಂಭೋಗ.

ಏಳುವುದಿಲ್ಲ ಕುಂಡಲಿನಿ
ಆರೂ ಚಕ್ರದ ಕೀಲು
ತುಕ್ಕಿನಲಿ ಸ್ತಬ್ದ.
ಸಹಸ್ರಾರ ದಳವೊಣಗಿ
ಸುಡುಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಸ್ತು-
ನಿದ್ರೆ, ಹಸಿವು, ಮೈಥುನ…

ಸಿಂಬಿ ಸುತ್ತಿದ ಹಾವು
ಕಡುನಿದ್ರೆಯ ಕುಂಡಲಿನಿ
ಹೊತ್ತುಹೊತ್ತಿಗೆ ಉಣಿಸು,
ನಿದ್ರೆಯಲೆ ಸಾವು.

Advertisements

5 thoughts on “ಸಿಂಬಿ ಸುತ್ತಿದ ಹಾವು”

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s