ನಶೆ ~ ೧


ಕಪ್ಪು ಮೋಡದ ನಡುವೆ
ತುಂಬು ಚಂದಿರ,
ಅವನ ತೋಳ ಬಂಧಿ
ಯಾಚೆ ಕೈಚಾಚಿ
ಪ್ರೇಮಿ
ತೋರುತ್ತಾಳೆ,
ಅಗೋ,
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಂಬ!

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: