ಇದು ಹುಡುಗರ ‘ಸಡಗರ’

ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ- ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು. ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಣ್ಣ, “ಇದು ನೋಡು, ಹುಡುಗರು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹೊಸ ಪತ್ರಿಕೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು" ಅನ್ನುತ್ತಾ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹಲವು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದ. ನಾನು, ಹುಡುಗರು ತಾನೇ, ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ - ಕಚ್ಚಾ ಕವಿತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಉಡಾಫೆಯಿಂದ್ಲೇ ತೆಗೆದಿಡಲು ಹೋದೆ. ಅಂವ ಬಿಡದೆ, ‘ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣೋ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾರೆ’ ಅಂತ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ರಾತ್ರಿಯೂಟದ ಜತೆ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑